Klubnyheder

Generalforsamling 2023

12. marts 2023, 09.12

20.Februar 2023Kære Medlemmer

 

Hermed indkaldelse til generalforsamling i Herlev/Hjorten Håndbold

 

Dato: mandag den 6. marts 2023

Tid: kl. 19:00 - 21:00

Sted: Café-lokalet i Herlev Hallen

 

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen dvs. den 27. Februar 2023 eventuelt via mail til formand@herlevhjorten.dk.

 

Er man interesseret i en plads i bestyrelsen opfordrer vi til, at man inden generalforsamlingen kontakter foreningen enten via info@herlevhjorten.dk eller via kontaktoplysninger på nuværende bestyrelsesmedlemmer, som kan ses på foreningens hjemmeside www.herlevhjorten.dk.

 

Der vil blive budt på kage, kaffe/te og sodavand.

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Herlev/Hjorten Håndbold

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent  

 

2. Valg af referent 

 

3. Formandens beretning 

 

4. Årsregnskab 

 

5. Budget 

 

7. Indkomne forslag

 

 

8. Valg

A) Valg til bestyrelse: 

 

B) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (vælges for 1-årig periode)

C) Valg af revisor og 1 revisorsuppleant. (vælges for 1-årig periode)  

 

9.  Uddeling/trækning af gavekurv til støttemedlem 

 

10. Eventuelt