Klubnyheder

Indkaldelse til generalforsamling

14. marts 2022, 20.17

Kære Medlemmer

 

Hermed indkaldelse til generalforsamling i Herlev/Hjorten Håndbold

 

Dato: mandag den 28. marts 2022

Tid: kl. 19:00 - 21:00

Sted: Café-lokalet i Herlev Hallen

 

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen dvs. den 21. marts 2022 eventuelt via mail til formand@herlevhjorten.dk.

 

Er man interesseret i en plads i bestyrelsen opfordrer vi til, at man inden generalforsamlingen kontakter foreningen enten via info@herlevhjorten.dk eller via kontaktoplysninger på nuværende bestyrelsesmedlemmer, som kan ses på foreningens hjemmeside www.herlevhjorten.dk.

 

Der vil blive budt på kage, kaffe/te og sodavand.

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Herlev/Hjorten HåndboldDagsorden: 

 

1. Valg af dirigent  

 

2. Valg af referent 

 

3. Bestyrelsens beretning 

 

4. Årsregnskab 

 

5. Budget 

 

6. Kontingent   

 • Den siddende bestyrelse stiller forslag om kontingentstigning på vores Tumlinge (U3) hold fra nuværende 150,- pr halvår til 300,- pr halvår (600,- pr sæson). 

 

7. Indkomne forslag

 • Den siddende bestyrelse stiller forslag om, at vedtægternes §7 stk. 2 ændres fra:
  • Formand (vælges ulige år): Jerome B. Cazal – Ikke på valg 
  • Kasserer (vælges lige år): Hanne Holm Lautrup - Genopstiller
  • Medlemsadministrator (vælges ulige år): Carsten Kjeldsen – Ikke på valg 
  • Bestyrelsesmedlem (vælges lige år): Charlotte Baagø Madsen - Genopstiller
  • Bestyrelsesmedlem (vælges lige år): Åben position for 2-årig periode
  • Bestyrelsesmedlem (vælges ulige år): Åben position for 1-årig periode
  • Bestyrelsesmedlem (vælges ulige år): Åben position for 1-årig periode

 

Stk. 2: Bestyrelsen består af:

Formand (vælges ulige år) Kasserer (vælges lige år) Medlemskasserer (vælges ulige år) Formand for sportsudvalg senior (vælges ulige år) Formand for sportsudvalg ungdom (vælges lige år) 2 bestyrelsesmedlemmer (1 valgt hhv. lige/ulige år) 1-2 suppleanter (vælges hvert år)   

 

til:

 

Stk. 2: Bestyrelsen består af:

Formand (vælges ulige år)

Kasserer (vælges lige år)

Medlemsadministrator (vælges ulige år)

4 bestyrelsesmedlemmer (2 vælges lige år, 2 vælges ulige år)

1-2 suppleanter (vælges hvert år)   

 

8. Valg

A) Valg til bestyrelse: 

B) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (vælges for 1-årig periode)

C) Valg af revisor og 1 revisorsuppleant. (vælges for 1-årig periode)  

 

9. Uddeling af pris til Årets Frivillige 

 

10.  Uddeling/trækning af gavekurv til støttemedlem 

 

11. Eventuelt