Klubnyheder

Generalforsamling d. 28. April 2021

28. april 2021, 07.30

Kære Medlemmer

 

Hermed indkaldelse til Generalforsamling i Herlev/Hjorten Håndbold

Dato 28. april 2021 i Klublokalet

Tid: 19.30-21:00

 

Indkommende forslag skal være os i hænde senest 7 dage før Generalforsamlingen altså d. 21. april 2021

 

Der fortsat pladser i Bestyrelsen hvis man skulle være interesseret, derudover søger vi frivillige til diverse udvalg i klubben

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent  

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning  

  a. formand 

  b. ungdomsformand 

4. Årsregnskab 

5. Budget 

6. Kontingent   

7. Indkomne forslag: 

8. Valg:  

  A) Valg til bestyrelse: 

  • Formand (2 år) - Jerome på valg - genopstiller 
  • Bestyrelsesmedlem (2 år) Charlotte – Ikke på valg 
  • Medlemsadministrator (2 år) Carsten på valg - genopstiller 
  • Bestyrelsesmedlem (2 år) Betina – Ikke på valg 
  • Ungdomsformand (1 år) Karina – Ikke på valg 
  • Kasserer (1 år) Hanne – Ikke på valg 
  • Bestyrelsesmedlem – ( 1 år ) Vacant    

  B) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (1 år) Marcus  

  C) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. (1 år)  

9. Uddeling af pris til Årets Frivillige 

10.  Uddeling/trækning af gavekurv til støttemedlem 

11. Eventuelt. 

 

 

Hvis forsamlingsforbuddet ikke ændres, vil Generalforsamling blive aflyst og indkaldt igen senere


Tilmelding er nødvendigt og sker via Holdsport 


MVH Bestyrelsen