Etiske regler

HIH er en Håndboldklub i Herlev under Idrætsforeningen Hjorten og Herlev Idrætsforening.


Håndbold er et holdspil, og et hold består normalt af 2 målmænd og 9 markspillere.


Den af medlemmerne valgte bestyrelse har til opgave at varetage klubbens interesser og virke for håndboldspillets udvikling.

Til udøvelsen af vor sport stiller Herlev Kommune de nødvendige faciliteter til rådighed for os. Faciliteter, som vi skal værne om under hensyntagen til den værdi de repræsenterer for HIH. Samme hensyn bør vi udvise overfor vor spilledragt, bolde og andet materiale som HIH bidrager med, for at vi kan spille håndbold.

I HIH ønsker vi at favne bredt. Alle skal kunne deltage. Samtidig prioriterer vi udvikling af de dygtigste spillere og skabelse af Elite håndboldhold højt. 


Vi ønsker et godt miljø i HIH, et miljø, hvor alle trives. Vi stræber efter, at HIH kan opnå at have et godt omdømme i andres bevidsthed, ikke blot på grund af vore resultater på håndboldbanen, men også grundet vor opførsel på og udenfor banen, når vi fører os frem i HIH''''s spilledragt. For at opfylde disse krav er det nødvendigt, at vi i HIH har en dygtig ledelse, tilstrækkelig træningstid i hallerne og dygtige håndboldtrænere til vore hold.

Med henblik på at forebygge godkendelse af personer med pædofile tilbøjeligheder som ungdomstrænere, kræves fremvisning af Børneattest via Det centrale Kriminalregister af alle personer, HIH tegner kontrakt med til træning af ungdomshold. (Læs mere om børneattesten påwww.dgi.dk/paedofili).

I ungdomsafdelingen er det ungdomsformandens pligt og ansvar, med mandat fra den øvrige bestyrelse, at forhandle og indgå skriftlige aftaler (normalt af 1 års varighed) med veluddannede, kompetente personer, der kan undervise de enkelte hold i håndbold og som nævnt ovenfor - alt, hvad dertil hører.


I seniorafdelingen er det seniorformanden, der varetager denne vigtige opgave

HIH forventer, at alle på holdet følger trænerens anvisninger og gør deres bedste under træning og kampe til gavn for holdet og for den enkelte. Spillere og trænere må erkende spillets vilkår, nemlig at der i en kamp er både tabere og vindere, og udfordringen for alle er at respektere hinanden som med- og modspillere, før - under og efter træning og kamp. 


Vore trænere må respektere de spillere hun/han er leder for, og acceptere, at der kan være forskel på egne ambitioner og spillernes forventninger. I den forbindelse er spillerne vigtigst.

Spillere, trænere, dommere, forældre og tilskuere skal respektere hinanden i en sportslig korrekt ånd. Dette gælder med- og modspillere og alle omkring aktiviteten. Mishagsytringer rettet mod en træners dispositioner bør aldrig finde sted, når bolden er i spil. For spillerne er det rette forum for sådanne udsagn ved de obligatoriske spiller møder. Forældre og andre tilhængere kan rette henvendelse til bestyrelsen, som herefter vil tage stilling til, om spillet kan fortsætte som hidtil, eller der skal uddeles gule eller røde kort.

Indtagelse af alkohol i forbindelse med træning og kampe vil ikke blive tolereret. Omgåelse af dette påbud vil medføre udelukkelse fra træning og kampe ligesom forældrene, hvis det drejer dig om ungdomsspillere, vil blive underrettet. Bestyrelsen vil efterfølgende tage sagen op til overvejelse.

Alt dette for at det kan være sjovt og positivt udviklende for alle at gå til håndbold i HIH.

Bestyrelsen i Herlev/Hjorten Håndbold
September 2003.