Corona afbud

Gældende for øvrige rækker:

b. Sa°fremt der opsta°r en situation med specielle da°rlige vejrforhold, hvor myndighederne frara°der udkørsel, eller hvor broer er lukkede, eller hvor vejrforhold giver grund til bekymring for tilrejsende forening, kontakter denne modstanderforeningen for at aftale nærmere om en udsættelse af kampen, herunder eventuel flytning. Aftale om nyt spilletidspunkt skal senest 48 timer efter oprindeligt spilletidspunkt meddeles administrerende turneringsledelse.


Ved uenighed om fortolkning af vejrets indflydelse pa° kampafviklingen, fremsender begge parter umiddelbart en skriftlig redegørelse til administrerende turneringsledelse, der sagsbehandler henvendelsen.

Foreningen, der melder afbud, har pligt til at orientere dommerne om kampudsættelse jf. administrerende forbunds retningslinjer.
Sa°fremt anførte procedure ikke overholdes, regnes foreningen som udeblevet fra kampen.

Vejrlige forhold = Corona